Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

Siedziba zakładu:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33

48-316 Łambinowice

 

Baza zakładu:

ul. Opolska 2

48-316 Łambinowice

 

Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Kasa ZGK czynna we wtorki i piątki oraz w ostatni dzień miesiąca w godzinach od 730 do 1400.

 

UWAGA: 

od dnia 13.03.2020 do odwołania nastąpiła:

2020.04.03 - zmiana organizacji pracy ZGK w Łambinowicach

 

Nr konta wpłat za wodę i odprowadzanie ścieków: 

63 8905 1010 2001 0012 6276 0001

w tytule przelewu proszę wpisać identyfikator płatnika ID z blankietu wpłaty oraz miesiąc za który jest uiszczana opłata.


Telefony:

1. Siedziba zakładu: 77 43 11 317 lub 77 43 11 318 ; numery wewnętrzne:

2. Telefony alarmowe (godziny popołudniowe, weekendy i święta):

3. PSZOK w Okopach: 887 491 079.

 

Strona internetowa zakładu: www.zgklambinowice.zakladkomunalny.com

E-mail: zgk.lambinowice@op.pl


DANE  DO  WYSTAWIANIA  FAKTUR:

Nabywca :

Gmina Łambinowice

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

48-316 Łambinowice

NIP 753-239-10-51

Odbiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33

48-316 Łambinowice

Wersja XML