Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFHARMONOGRAM GMINA ŁAMBINOWICE II PÓŁROCZE 2022r.


 

ZAWIADOMIENIE
O  ZMIANIE  STAWKI  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI  W  GMINIE  ŁAMBINOWICE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XLIX/351/2022 z dnia 26.05.2022r. informujemy, iż od 1 lipca 2022r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XLIX/351/2022 z dnia 26.05.2022r. informujemy, iż od 1 lipca 2022r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) na terenie Gminy Łambinowice. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

Od 1 marca 2021r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w ZGK Łambinowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi.

Załączniki:

  1. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr XLIX/351/2022 z dnia 26.05.2022r.
  2. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych

z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki realizuje w wyniku przetargu:
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp.z o.o., ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa
Tel.: 77 433 06 82
Fax.: 77 433 06 82
E-mail: biuro@komunalnik.net
Strona www: http://www.komunalnik.net

Wersja XML