Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.06.17 - ogłoszenie (ograniczenia w poborze wody)

O G Ł O S Z E N I E

 

Ze względu na nadchodzącą falę upałów Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach informuje, że od dnia:


17 czerwca 2021 r. 


zostają wprowadzone ograniczenia poboru wody do napełniania basenów i podlewania ogrodów działkowych.

 

Jednocześnie informuje, że po przejściu fali upałów każdą chęć pobrania wody do napełnienia basenów powyżej 1m3 należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w godzinach od 700 - 1500 .

 

Telefon: 77 43 11 317 
E-mail: zgk.lambinowice@op.pl

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki                        
Komunalnej w Łambinowicach
/-/ Andrzej Mikucki 

Wersja XML