Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.07.13 - ogłoszenie (woda z ujęcia w Jasienicy Dolnej zdatna do picia po przegotowaniu)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach informuje,
że na podstawie badań wykonanych przez SGS
Zakład wykonuje dezynfekcję i płukania sieci.
Woda z ujęcia w Jasienicy Dolnej
zaopatrującego miejscowości:
Jasienica Dolna, Mańkowice,Bardno, Piątkowice, Lasocice, Drogoszów
jest zdatna
do spożycia po przegotowaniu.

Powyższe zalecenie obowiązuje do odwołania.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łambinowicach
/-/ Andrzej Mikucki

Wersja XML