Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.07.21 - ogłoszenie (woda z ujęcia w Jasienicy Dolnej jest zdatna do picia)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach informuje,
że na podstawie wykonanych badań Zakład
odwołuje zalecenie o wodzie zdatnej do spożycia po przegotowaniu.

Woda z ujęcia w Jasienicy Dolnej zaopatrującego miejscowości:
Jasienica Dolna, Mańkowice, Bardno, Piątkowice, Lasocice, Drogoszów
ma właściwe parametry i nadaje się do spożycia.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łambinowicach
/-/ Andrzej Mikucki

Wersja XML