Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.09.16 - ogłoszenie (woda z ujęcia w Łambinowicach zdatna do picia po przegotowaniu)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach informuje,
że na podstawie badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie
Zakład wykonuje dezynfekcję i płukania sieci.
Woda z ujęcia w Łambinowicach
zaopatrującego miejscowości:
Łambinowice, Budzieszowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Okopy i Bielice
jest zdatna
do spożycia po przegotowaniu.

Powyższe zalecenie obowiązuje do odwołania.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łambinowicach
/-/ Andrzej Mikucki

Wersja XML