Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.10.06 - ogłoszenie (woda z ujęcia w Łambinowicach nadaje się do spożycia)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach informuje,
że na podstawie wykonanych badań Zakład
odwołuje zalecenie o wodzie zdatnej do spożycia po przegotowaniu.

Woda z ujęcia w Łambinowicach zaopatrującego miejscowości:
Łambinowice, Budzieszowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Okopy i Bielice
ma właściwe parametry i nadaje się do spożycia.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Techniczny
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach
/-/ Agnieszka Czarnecka

Wersja XML